Zmiany klimatu jako problem globalny

Zmiany klimatu jako problem globalny

W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest temat zmian zachodzących w klimacie. Jak powszechnie wiadomo nie jest to problem lokalny a poważne zagrożenie globalne. Wszelkie zmiany klimatu są bowiem niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Pod jej wpływem pozostaje nie tylko strefa społeczna, lecz także sektor gospodarczy czy polityczny. Anomalie związane z klimatem są często lekceważone, ponieważ skupia się uwagę na likwidowaniu bieżąco poniesionych strat a nie przeciwdziałaniu wystąpienia kolejnych zagrożeń. To podejście musi całkowicie się zmienić, jeśli...
Woda jako ważny element ekosystemu

Woda jako ważny element ekosystemu

Życie na naszej planecie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Oprócz najważniejszego powietrza, bardzo ważną rolę pełni także woda. Stanowi ona najważniejszy element w tworzeniu poszczególnych składników ekosystemu. Także i dla człowieka woda niezbędna – stanowi około 65% jego masy ciała i musi być uzupełniana do jego prawidłowego funkcjonowania. Dokładne zgłębienie jej charakterystyki pozwala wykorzystać tkwiący w niej ogromny potencjał. Woda i jej najważniejsze funkcje Istnieje wiele teorii, które mówią, że pierwsze organizmy na świecie pojawiły się właśnie w...
Skomplikowane życie rolnika

Skomplikowane życie rolnika

Jeśli ktoś myśli, że uprawianie roli bądź hodowla zwierząt jest prostym sposobem na zarabianie dużych pieniędzy to jest w wielkim błędzie. Życie rolnika z pewnością nie jest usłane różami. Ta praca wymaga nie tylko ogromnego wysiłku, ale też ciągłych zmagań z biurokracją i przepisami. Jednak te utrudnienia nie zawsze zniechęcają do zakładania produkcji rolnych. Ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że takich gospodarstw w roku 2013 było w Polsce ponad 1 milion 429 tysięcy. Mimo, że w ostatnim czasie liczba ta systematycznie się zmniejsza, rolnictwo jest w...
Mieszkaj ekologicznie!

Mieszkaj ekologicznie!

Sektor budownictwa w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Dzisiaj wybudowanie domu staje się bardzo proste – wystarczy dysponować odpowiednim kapitałem a wybrana firma zajmie się całym przedsięwzięciem, począwszy od projektu, poprzez wybór materiałów i wykonanie. Współcześnie w tej branży pojawia się pewien trend. Coraz częściej zamiast klasycznej zabudowy, wybiera się rozwiązania przyjazne dla środowiska a jak wskazują badania, również korzystniejsze dla zdrowia człowieka. Świadomi zagrożeń jakie tworzy szkodliwe działanie wobec ekosystemu, staramy się dbać o swoje...
Jaka jest współczesna wieś?

Jaka jest współczesna wieś?

Tereny wiejskie jak i większe miasta ulegają ciągłym przemianom. Urbanizacja, społeczne trendy, sytuacja na rynku pracy – wszystko to ma wpływ na preferencje wobec miejsca zamieszkania Polaków. Dziś wieś nie jest już taka sama. Kiedyś ludzie masowo emigrowali z terenów wiejskich do miast, teraz ten kierunek ulega modyfikacji na korzyść niewielkich wiosek. Czym charakteryzuje się współczesna wieś i jaka czeka ją przyszłość? Wieś w statystykach Tereny wiejskie to częsty obiekt różnorodnych badań, w tym także społecznych. Tego typu analizy pokazują jak postrzegana jest wieś,...
Jak chronić środowisko?

Jak chronić środowisko?

Istnieje współcześnie wiele teorii dotyczących przyszłości świata. Jedni mówią, że za kilkaset lat planeta Ziemia utonie pod ciężarem masowo produkowanych śmieci, inna zakłada z kolei, że gdy wyginą pszczoły gatunek ludzki może nie przetrwać, bo to właśnie dzięki nim zapylane jest prawie 85 % roślin, z których powstaje żywność. Te czarne scenariusze nie muszą się jednak spełniać. Wystarczy, że ludzie na całym świecie będą kierować się w swoich codziennych wyborach dobrem środowiska naturalnego. Mimo, że nie jest to łatwe zadanie, jest z pewnością możliwe do zrealizowania....
Dom – Twoja ekologiczna przystań

Dom – Twoja ekologiczna przystań

Może się to wydawać dziwne, ale Polacy już od dawna myślą o ekologii, jako bardzo ważnym aspekcie życia, o który trzeba dbać. Wskazuje na to wiele badań. Przykładowo Biuro Programowe TVP S.A. przeprowadziło w 1997 roku sondaż, z którego dowiadujemy się takich rzeczy: dla 97% Polaków problemy związane z ekologią są bardzo ważne, 77% respondentów interesuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska a ponad 67 % badanych jest zdania, że w telewizji publicznej jest za mało programów o tematyce ekologicznej. Skąd to zainteresowanie? Przecież przed rokiem 2000 życie eko nie...
Czy opłaca się inwestować w elektrownie wiatrowe?

Czy opłaca się inwestować w elektrownie ...

W poszukiwaniu oszczędności w domowym budżecie przychodzi nam z pomocą ekologiczny styl życia. Działanie na rzecz środowiska, a więc segregowanie śmieci, rozsądne korzystanie z wody czy energii oraz używanie toreb i produktów wielokrotnego użytku to bardzo dobry sposób na ograniczenie wydatków. Jednak wzrastająca popularność odnawialnych źródeł energii powoduje, że atrakcyjne dla polskich gospodarstw staje się także tworzenie własnych mini elektrowni. Jest to ważna kwestia nie tylko z powodu opłacalności, ale również ze względu na to, że przynajmniej w niewielkim stopniu...
Człowiek i środowisko – relacja bogata w korzyści

Człowiek i środowisko – relacja bogata w...

Nie ulega wątpliwości, że każde działanie człowieka ma pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Na szczęście współczesne społeczeństwo jest tego coraz bardziej świadome, dlatego w swoich życiowych wyborach kieruje się dobrem całego ekosystemu. Jak wskazują badania przeprowadzone przez m.in. Ministerstwo Środowiska czy Fundację Nasza Ziemia, Polacy z roku na rok przykładają coraz większą uwagę do praktykowania zachowania proekologicznego. Ponad 90% badanych troszczy się o środowisko a odsetek respondentów, którzy segregują śmieci stale wzrasta i w 2014...
Chcesz być zdrowy? Postaw na ekologię!

Chcesz być zdrowy? Postaw na ekologię!

Warto na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, by sprawdzić, czy nasz organizm jest naprawdę zdrowy. Tylko dobra kondycja fizyczna i psychiczna przyczynia się do tego, że pracujemy efektywniej, działamy skuteczniej i czerpiemy prawdziwą radość z życia. W dobie pogoni za pieniądzem, gdzie rządzą używki, hipermarkety i zatruwające środowisko praktyki, nie jest łatwo być zdrowym. Wszystko co jemy, czym oddychamy, z czym obcujemy ma wpływ na nasz organizm. Niestety większość z produktów ze sklepu naszpikowana jest szkodliwą chemią a powietrze jest zanieczyszczone, co...